GISTZ Communication Co.,Ltd.

Device Encryption

Device EncryptionDevice Encryption

USB Encryption หรือ Device Encryption เป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล (Data Security Solutions) ซึ่งจะเน้นการป้องกันไฟล์สำคัญของบริษัท ตั้งแต่ระดับฮาร์ดแวร์ โดยใช้ได้กับอุปกรณ์ที่ต้องพกพา ทั้ง Flash drive, USB drive, External harddisk เป็นต้น

จุดเด่นของ USB Encryption นั้น คือ การเริ่มต้นป้องกันไฟล์โดยตรงที่ตัวอุปกรณ์ ซึ่งจะครอบคลุมทันทีในกรณีที่ไฟล์ถูกบันทึกเข้าไปยังอุปกรณ์นั้นๆ ทำให้หมดความกังวลในการนำไฟล์ออกนอกสถานที่ และแม้ว่าอุปกรณ์สูญหายก็ตาม ข้อมูลก็ยังถูกป้องกันจากการเข้าถึง


solutions_benefits
solutions_quicksp
 

  • ทำงานกับอุปกรณ์พกพา เช่น Flash drive, USB drive, External harddisk ได้หลากหลายประเภท
  • ทำงานกับอุปกรณ์พกพา แบบไม่จำกัดยี่ห้อ และขนาดความจุ
  • ตั้งค่าการเข้ารหัสครั้งแรกเพียงครั้งเดียว จากนั้นระบบจะเข้ารหัส-ถอดรหัสข้อมูลแบบอัตโนมัติ
  • เลือกเข้ารหัสทั้งอุปกรณ์ หรือ กำหนดแค่บาง Folder ได้
  • ไม่เพิ่มขั้นตอนการใช้งาน สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงอุปกรณ์และข้อมูล
  • มั่นใจได้ว่าทันทีที่บันทึกไฟล์ลงอุปกรณ์พกพา ไฟล์จะถูกเข้ารหัสทันที
  • ทำงานร่วมกับ Active Directory ในการกำหนดรูปแบบการเข้ารหัส แบบรายบุคคล หรือ รายแผนกได้
  • มาตรฐานการเข้ารหัสแบบ AES 256 ซึ่งเป็นมาตรฐานการเข้ารหัสซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างสูงสุดในปัจจุบัน

*ขึ้นกับการตั้งค่าระบบ

Product Name:
For:
Budget:
Installation:

 
Reasons to Use:
USB Encryption, Device Encryption
เข้ารหัสอุปกรณ์บันทึกข้อมูฃของบริษัท
Per License Per Year
ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (Client)
ควบคุมผ่าน Management Server ส่วนกลาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสามารถเข้ารหัสอุปกรณ์ได้หลายชิ้น
1).แม้กรณีอุปกรณ์สูญหาย ข้อมูลจะไม่สามารถถูกเข้าถึงได้
2).ลดความเสี่ยงจากการลักลอบนำอุปกรณ์ไปใช้
3).ติดตั้งง่าย โดยกำหนดค่าแค่ครั้งแรก ปรับแต่งง่าย
4).มีระบบกู้คืนรหัสผ่าน (Recovery Password) ในหลายรูปแบบ


solutions_quicksp

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-661-7720 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ Email: Info@gistz.com