GISTZ Communication Co.,Ltd.

Data Encryption

data encryptiondata encryption

Data Encryption เป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยด้านข้อมูล (Data Security Solutions) ซึ่งจะทำการเข้ารหัสข้อมูลไฟล์สำคัญของบริษัท เช่น ไฟล์การเงิน ไฟล์ฐานข้อมูลลูกค้า ไฟล์ออกแบบ หรือแม้แต่เอกสารแผนงานลับ โดยหากไม่ใช่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับอนุญาต จะไม่สามารถถอดรหัสข้อมูลไฟล์ได้ และจะทำให้ไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาได้

จุดเด่นของ Data Encryption คือ การปกป้องไฟล์โดยใช้หลักการทำงานแบบ (Only) Authorized permission to take action คือ จะต้องเป็นผู้มีสิทธิ์เท่านั้น จึงจะสามารถเปิด เข้าถึงเนื้อหา แก้ไข หรือจัดการกับไฟล์ต่างๆ ได้


solutions_benefits
solutions_quicksp
  • เลือกการเข้ารหัสไฟล์ได้ทั้งแบบอัตโนมัติ หรือเลือกเข้ารหัสไฟล์ด้วยตนเองเป็นรายครั้ง
  • เลือกเข้ารหัสไฟล์อัตโนมัติ หรือเข้ารหัสโดยใช้รหัสผ่าน (Password) ได้
  • เฉพาะผู้มีสิทธิ์เท่านั้น จึงจะสามารถอ่านเนื้อหาของไฟล์ได้
  • ป้องกันการแก้ไขไฟล์ จากผู้ไม่เกี่ยวข้อง
  • ป้องกันกรณีไฟล์ ถูก Copy ออกไปนอกองค์กร หรือถูกลักลอบนำออก
    ไปโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้จะนำไฟล์ออกไปได้ แต่ก็ไม่สามารถอ่านได้
  • กรณีส่งไฟล์ผิดแผนก หรือ ส่งให้ผู้รับผิดคน หากไม่มีสิทธิ์ก็จะอ่านไฟล์ไม่ได้
  • มีระบบกู้คืนรหัสผ่าน (Recovery Password) ในกรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่าน
  • มาตรฐานการเข้ารหัสระดับสูง Advance Encryption Standard (AES-256)

*ขึ้นกับการตั้งค่าระบบ

Product Name:
For:
Budget:
Installation:

 
Reasons to Use:

Data Encryption, File and Folder Encryption
เข้ารหัสข้อมูลสำคัญของบริษัท
Per License Per Year
ติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (Client)
ควบคุมผ่าน Management Server ส่วนกลาง
ทำงานในเครื่อง Stand Alone ได้
1). ไม่เสี่ยงกับกรณีข้อมูลสำคัญถูกเข้าถึงโดยผู้ไม่เกี่ยวข้อง
2). ปกปองข้อมูลองค์กร ทั้งกรณีตั้งใจและไม่ตั้งใจเผยแพร่
3). ติดตั้งง่าย โดยกำหนดค่าแค่ครั้งแรกจากนั้นระบบจะทำงานอัตโนมัติ
4). สนับสนุนการทำงานแบบ Mobility ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

solutions_quicksp

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-661-7720 (ในวันและเวลาทำการ) หรือ Email: Info@gistz.com